Rapport: Utdanning i krise

Høsten 2012 skrev jeg en faglig rapport for SAIH om høyere utdanning, økonomisk krise og situasjonen for studenter og akademikere under økonomiske nedgangstider. Bakteppet for rapporten er den globale økonomiske krisen som store deler av verden på en eller annen måte opplever i dag, og studentprotestene vi har sett i land som Chile, Colombia, Spania, Hellas, Storbritannia, Canada og USA.

IMG_20130702_115438.jpg

Til tross for at de oppstår i svært ulike kontekster, demonstrerer de alle på sin egen måte mot kutt i den offentlige utdanningsstøtten, sosial ulikhet og det de mener er en urettferdig og lite bærekraftig utdanningspolitikk. Og for noen er økonomisk nedgang kun en utløser for en urettferdighet de har kjent på lenge, uavhengig av landets økonomiske situasjon.

Mens man finner mye informasjon om den globale økonomiske krisen ogdens mange konsekvenser, må man lete lengre bak i kulissene for å finne utdypende informasjon om hvordan studenter og høyere utdanning påvirkes. Et raskt blikk på mediedekningen av de mange demonstrasjonene rundt i verden tyder også på at studentenes rolle i denne konteksten blir mer som de ’opprørske, naive rebellene’ som tyr til kreative og til tider brutale metoder for å bli hørt av sine myndigheter.

Med denne rapporten ønsker vi derfor å få ta en nærmere titt bak disse kulissene og få frem studentenes egentlige budskap. Mange har møtt motstand fra myndighetene og blitt forsøkt fratatt sine muligheter til å mobilisere, ved at udemokratiske lover for å motvirke studentdemonstrasjoner blir vedtatt. På bakgrunn av dette vil rapporten videre demonstrere hvorfor slike studentprotester må anerkjennes som en demokratisk gode man ikke kan være foruten, og en rettighet som skal forsvares heller enn et ’problem’ som skal bekjempes.

Rapporten ble lansert i april 2013.